Smart frysing og tining gir fersk torsk heile året

Måten ein frys og tinar torsken på har alt å seie for kvaliteten på produktet. Kontrollert frysing og tining av torsk gir forbrukarane eit produkt som kan måle seg med fersk fisk heile året. Dette har vore eitt viktig fokus i #QualiFish, og resultat frå denne forskinga kan lesast i saken under.

https://forskning.no/2017/10/fersk-torsk-heile-aret-med-rett-frysing-og-tining/produsert-og-finansiert-av/nifes

IMG_6204