Forskningstokt om bord på tråleren Molnes

I April var tre av SINTEF Ocean sine forskere om bord på tråleren “Molnes” fra Nordic Wildfish i ti dager. De gikk ut fra Tromsø til Tromsøflaket og Fuglebanken.

Målsettingen med studien i #QualiFish prosjektet, var å evaluere slaktelinjen om bord på M/Tr Molnes ved å studere overlevelse, stressnivå og filetkvalitet på torsk og hyse. Sei skulle også inkluderes i forsøket, men pga. dårlig seifiske utgikk denne arten.

Les mer om forsøket i Rapport fra tokt om bord på Molnes

Vurdering av fisk om bord på tråleren Molnes.

Vurdering av fisk om bord på tråleren Molnes. Foto: SINTEF Ocean, Guro Møen Tveit.